Category Archives: Pris

Välbesökt Årsmöte på självaste skottdagen!

Välbesökt Årsmöte på självaste skottdagen! Först berättade Stefan Samuelsson (1:e Trädgårdsmästare) om hur stödet från föreningen kommer att användas i de De linneanska trädgårdarna (Bild nedan). Efter följde väldigt intressant föredrag om ”Trädgårdsmästarinnor” (Bild och bok nedan) av Inger Olausson (Trädgårdshistoriker och forskare) följt av trevlig paus med mingel och fruktstund samt efterföljande sedvanliga årsmötesförhandlingarOrdföranden meddelade även årets Pristagare – Owe Jaktlund – som tyvärr inte kunde delta (men kommer att föreläsa och mottaga priset vid senare tillfälle)Eva Willén (valberedning)

Linnés vänners pris 2022

Linnés vänners pris 2022 tilldelas entomologen Björn Cederberg, ”för hans folkbildande verksamhet som entomolog och det ideella arbetet för våra vildbin med särskild inriktning på humlorna.” Björn Cederberg är en av vårt lands mest framstående och mest utåtriktade entomologer med en bredd i kunskapen som få andra. Han har ägnat en stor del av sitt liv både yrkesmässigt och ideellt åt våra vildbin särskilt humlorna. Björn har haft stor betydelse för naturvård och areella näringar genom att han under flera decennier

Vårkväll och prisutdelning i Botan

Den 8 juni samlades hela 70 linnévänner i Botaniska trädgården. Ordföranden Ann-Mari Jönsson gratulerade först Björn Cederberg som tilldelades Linnés vänner pris 2022 på 5000 kr för hans folkbildande verksamhet som entomolog och det ideella arbetet för våra vildbin med särskild inriktning på humlorna. Det vackra vårvädret skänkte trivsel åt sammankomsten medan vi samlades utanför orangeriet för snittar, drycker och samkväm. Efter denna strålande inledning berättade trädgårdsdirektören Mats Block om pågående och kommande projekt i trädgården samt om vad Linnés

Nominera till Linnés Vänners pris!

Styrelsen för Föreningen Linnés Vänner har instiftat ett pris som år 2020 kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 27 februari 2020. Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den

Årsmötet 2018

Den 28 februari hölls föreningens årsmöte på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala.  Sedvanligt inleddes årsmötet med ett spännande föredrag innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Kvällens föredragshållare var bibliotekarie Helena Backman som talade om Pressade växter i bibliotekssamlingar  – reflektioner med exempel från Bergianska biblioteket. Helena berättade om fängslande fynd i form av pressade växter som ibland återfinns i bibliotekssamlingars volymer. Äldre böcker har ofta haft flera ägare som satt olika spår i volymerna i form av anteckningar och tillägg. Växterna berättar ofta en annan historia

Linnés Vänners pris 2018

Linnés Vänners pris 2018 tilldelades botanisten Ulf Swenson ”för hans mångåriga engagemang för Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Sedan början av 2000-talet har de gamla kulturmarkerna, under Ulf Swensons ledning, genomgått en omfattande restaurering med hjälp av frivilliga krafter. Arbetet har resulterat i att området, som år 2017 avsattes som naturreservat av Knivsta kommun, nu är ett för Knivstaborna lätt tillgängligt naturområde med stor biologisk mångfald.” Priset delades ut av ordförande Ann-Mari Jönsson i samband med Linnés vänners

Utlysning av Linnés Vänners pris 2018

Nominera din kandidat till Linnés Vänners pris 2018! Priset kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 28 februari 2018. Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet. Föreningens medlemmar och

Linnés vänners pris 2016

Linnés vänners pris 2016 tilldelas amatörornitologen Lennart Nilsson, ”vars breda gärning på många sätt inspirerat, särskilt i skrift, ur ett populärvetenskapligt och kulturhistoriskt perspektiv till kunskap om fåglar i nutid och det förflutna. Till skillnad från de flesta som skriver om fåglar har han förmått att lägga in ett humanistiskt perspektiv.” Lennart Nilsson (född 1936), är pensionerad adjunkt i engelska och svenska i Lund och har skrivit om fåglar i Sveriges mest lästa fågeltidskrifter, Vår Fågelvärld och den av Skånes Ornitologiska Förening utgivna

Linnés vänners pris 2015

Linnes Vänners Pris 2015 tilldelas Hubert Agback ”för hans mångåriga arbete att främja odlingen av för Sverige ovanliga och ej tidigare odlade växter genom ständiga kontakter med botanister och odlare över hela världen för utbyte av odlingsteknik och fröer, för hans passion för växtnamnen och deras korrekta användning i skrift och tal, samt för hans kurser i botaniskt latin och artiklar om växtnamn och odling”. Hubert Agback har i många år arbetat inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna, en riksomfattande trädgårdsförening med ca 7000 medlemmar. Föreningens främsta mål

« Older Entries