Utlysning av Linnés Vänners pris 2018

Nominera din kandidat till Linnés Vänners pris 2018!

Priset kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 28 februari 2018.

Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet.

Föreningens medlemmar och övriga intressenter uppmanas att nominera kandidater. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på ca en A4-sida med kandidatens namn, titel, adress samt telefonnummer.
Förslag ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 9 januari 2018. Adress: Ann-Mari Jönsson, Geijersgatan 27 D, 752 26 Uppsala, eller per e-post ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se

Prissumman är på 5 000 kr.

 

Läs mer om priset och om tidigare pristagare