Linnés Vänners pris

Linnés Vänners pris instiftades 2011 för att belöna en person som uppmärksammat en  gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt har inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet. Priset delades ut första gången i februari 2012.

Föreningens medlemmar och andra intressenter nominerar kandidater och vinnaren utses av föreningens styrelse. Prissumman är på 5000 kr och priset delas vanligtvis ut i samband med årsmötet.

Pristagare

Linnés vänners pris 2022: Björn Cederberg

Linnés Vänners pris 2020: Britt Eklund

Linnés Vänners pris 2018: Ulf Swenson

Linnés vänners pris 2016: Lennart Nilsson

Linnés vänners pris 2015: Hubert Agback

Linnés vänners pris 2014: Birgitta Berggren

Linnés vänners pris 2013: Sven-Olof Uleman

Linnés vänners pris 2012: Gunilla Anderman