Om föreningen

Linnés Vänner är föreningen för dig som är intresserad av natur och kultur och vill stödja och utveckla verksamheterna kring Uppsalas linneanska trädgårdar: Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby samt Linnéminnet Linnés Sävja.

Vi arbetar för att väcka och utveckla intresset för Linnés gärning ur naturvetenskapligt, kulturhistoriskt och hortikulturellt perspektiv. Vi vill också visa på trädgårdarnas betydelse idag.

Det här gör vi:

 • Linnés Vänner ger ekonomiskt stöd till projekt vid de linneanska trädgårdarna.
 • Vi delar också ut Linnés Vänners pris.
 • Föreningens årliga program innehåller föredrag, visningar och utflykter.
 • Medlemmar kan också hjälpa till vid olika evenemang i trädgårdarna och med praktiskt trädgårdsarbete.

Aktuellt program »

Bilder och referat från tidigare aktiviteter »

Sociala medier

Vi finns även på sociala medier:

https://www.facebook.com/linnesvanner.se

https://www.instagram.com/linnesvanner/

Historik

Trädgårdsmästare Gunnar Petersson

Trädgårdsmästare Gunnar Petersson vid ett bestånd av ”Segerlöken” i Linnéträdgården. Bild: UUB/Svenska Linnésällskapet

Initiativet till att starta en vänförening togs i oktober 1992 av akademiörtagårdsmästaren vid Linnéträdgården Gunnar Petersson och föreståndaren för Botaniska trädgården Örjan Nilsson. Det fanns ett behov av att stimulera intresset för det linneanska arvet bland uppsalaborna. Under mottot ”låt Uppsala blomstra” bildades Föreningen Linnés Vänner i mars 1993.

Föreningens första protokoll »

LVs tidiga historia

Linnés Vänner är sedan 2007 vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar, d.v.s. Botaniska trädgården, Linneträdgården och Linnés Hammarby som samtliga har Uppsala universitet som huvudman. Vi stöder även verksamhet vid Linnés Sävja.

Sedan föreningens grundande har vi kunnat bidra med 865 850 kronor.

Några exempel på vad Linnés Vänner bidragit med:

 • Anläggning av stigar bestående av trampstenar av Dalasandsten i barrskogssamlingen, Pinetet, längs med Thunbergsvägen.
  (2024)
 • Inköp och montering av en grind med grindstolpar till Linnés Hammarbys klonarkiv med äppelträd, samt en informationsskylt på gaveln av besöksmottagningen (2023)
 • Renovering av sittplatsen i Idéhörnet i Nya trädgården och inköp av två nya betongbänkar (2022)
 • Renovering av apkojorna i Linnéträdgården (2022)
 • Digitala visningar och föreläsningar (2021)
 • Projektet ”Vägvisning på förgården i Linnéträdgården”.  Medlen kommer att användas till planteringsfat och växtportal, samt formgivning av skyltar (2020)
 • Produktionskostnad för sommarutställningen Bulbi Rudbeckii i Linnéträdgården med reproduktioner ur Rudbecks Blombok (2019)
 • Lökar & knölar till en praktfull lökrabatt i Botaniska trädgården (2018)
 • Ny skylt till Linnés ”Museum på höjden” på Hammarby (2017)
 • Lökar av engelsk klockhyacint till Sorbusplan i Botaniska trädgården (2016)
 • Stenblock i nya fjällpartiet i Botaniska
 • Postament till Venusstatyn i Linneträdgården
 • Japansk stenlykta till Botan
 • Parksoffor
 • Namnskyltar på träd och buskar i Universitetsparken
 • Växtskyltar i Linnéträdgården
 • Apkojorna och grindar i Linnéträdgården
 • Datorer till kontoren i Linnéträdgården och Hammarby

I juni 2005 planterade medlemmar och personal från Uppsala linneanska trädgårdar en idegranshäck i Botaniska trädgården, mellan Orangeriet och Norbyvägen. Häcken symboliserar den mur som revs när Orangeriet byggdes på 1800-talet.

Verksamhetsberättelser

I tidigare verksamhetsberättelser kan du läsa mer om de aktiviteter som föreningen har anordnat, och om stöd som getts till de linneanska trädgårdarna.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

 

Stadgar och styrelse

Föreningens e-postadress:
info [@] linnesvanner.se

Styrelsen 2024 består av:

 • Ann-Mari Jönsson (ordförande)
 • Gunhild Bäck (vice ordförande och sekreterare)
 • Mats Eriksson (skattmästare & dataansvarig)
 • Gunilla Eklund (ledamot)
 • Lars Holmer (webmaster)
 • Ingvar Svanberg (ledamot och programansvarig)
 • Kerstin Fällman (ledamot)
 • Anna Svensson (ledamot)

Botaniska trädgårdens representant:

 • Petra Holmgren Reichler

Föreningens revisorer är:

 • Kerstin Forss
 • Anna Rask Andersen
 • Anja Rautenberg (suppleant)

Valberedning

 • Torleif Ingelög (sammankallande)
 • Helena Backman
 • Urban Josefsson

Tidigare ordförande:
1993–1994 Gunnar Petersson
1995–2013 Marita Wigren Svensson
2014–         Ann-Mari Jönsson

Linnes vänner Årsmöte 29 februari 2024

Stadgar

Länkar till publikationer av föreningens medlemmar :

https://www.researchgate.net/profile/Ingvar-Svanberg

https://www.researchgate.net/profile/Lars-Holmer

Länkar till inspelade föreläsningar av föreningens medlemmar :

Ingvar Svanberg – ”Färöingars förtjusning i fermenterad fisk” – Om traditionellt färöiskt kosthåll förr och nu.

https://www.youtube.com/watch?v=5QDMe1DLQ5k

Lars Holmer – ”Jordens förhistoriska klimatförändringar – istider och värmetider under 600 miljoner år”

https://vimeo.com/458308923/d287f1da4f

Lars Holmer – ”Brachiopods” en podcast om den grupp som CvL kallade ”Vildmusslor”

https://www.palaeocast.com/episode-40-brachiopods/

Lars Holmer – Mickwitzia monilifera and Cambrian Brachiopod Phylogeny – om ”vildmusslornas evolution”

https://media.medfarm.uu.se/play/video/9378