Arvet efter Linné

I Uppsala finns ett värdefullt historiskt arv efter Carl von Linné.

Linnés Vänner arbetar för att stödja och utveckla verksamheterna kring Uppsalas linneanska trädgårdar: Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby samt Linnéminnet Linnés Sävja. Man kan även uppleva Carl von Linnés botaniska vandringar kring Uppsala, de så kallade ”Herbationes Upsaliensis”, totalt åtta välmarkerade Linnéstigar (se https://linnestigarna.se/om_linnestigarna/ )

Uppsala botaniska trädgård

Linnéträdgården

Linnés Hammarby