Bli medlem

Idag är vi ungefär 750 medlemmar – och vi blir gärna flera.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år (barn och ungdomar upp till 18 år gratis). Övriga familjemedlemmar (18 år och över) under samma adress betalar endast 50 kronor per person och år.

Du som vill bli medlem betalar in årsavgiften på pg 86 87 32 – 9, eller SWISH 123 333 58 17, Linnés Vänner, och anger namn och adress på talongen. Skicka också ett mail till info@linnesvanner.se med dina kontaktuppgifter samt familjemedlemmars namn om ni är flera som går med.

Som medlem i Linnés Vänner får du vårt programblad och kan delta i föreningens olika aktiviteter. Du får fri entré till Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Tropiska växthuset i Botaniska trädgården (undantag kan förekomma vid specialarrangemang).

Du är välkommen att delta som volontär i en arbetsgrupp som då och då hjälper till i trädgårdarna under ledning av trädgårdsmästare. Här finns chans att lära sig mycket om växter och deras behov.

Medlemmar kan också hjälpa till på olika sätt vid stora evenemang.

Uppsala linneanska trädgårdars hemsida är www.botan.uu.se.


Om personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft. GDPR innebär ett bättre skydd för dig som individ hur dina personuppgifter hanteras. De personuppgifter som Linnés Vänner registrerar om sina medlemmar är namn, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem. Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part.