Linnés vänners pris 2015

Linnes Vänners Pris 2015 tilldelas Hubert Agback ”för hans mångåriga arbete att främja odlingen av för Sverige ovanliga och ej tidigare odlade växter genom ständiga kontakter med botanister och odlare över hela världen för utbyte av odlingsteknik och fröer, för hans passion för växtnamnen och deras korrekta användning i skrift och tal, samt för hans kurser i botaniskt latin och artiklar om växtnamn och odling”.

Hubert1Hubert Agback har i många år arbetat inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna, en riksomfattande trädgårdsförening med ca 7000 medlemmar. Föreningens främsta mål är att främja odlingen av för Sverige ovanliga och ej tidigare odlade växter. Detta kräver ständiga kontakter med botanister och odlare över hela världen för utbyte av odlingsteknik och fröer.

Förutom den egna passionen för odling av i synnerhet alpina arter har Hubert ägnat sin tid åt växtnamnen och deras korrekta användning i skrift och tal. Det latinska namnskicket är ju A och O vid internationella men även inhemska växtdiskussioner. Utan latinet kan man aldrig vara säker på att man menar samma växt. För en odlingsintresserad kan latinet vara både svårt och tyckas onödigt och många fel begås, arter blandas ihop och namn förväxlas eller skrivs fel. Växter byter också vetenskapligt namn efter nya forskarrön.

För att förbättra trädgårdsintresserades kunskaper har Hubert hållit kurser i växtlatin, skrivit artiklar om namn och odling samt årligen granskat namn i den omfattande frölista med tusentals växter som medlemmarna i Trädgårdsamatörerna kan beställa från. Huberts entusiasm och vilja att dela med sig av sina kunskaper och hans stora vetenskapliga intresse för växter helt i Linnes anda gör honom till en mycket värdig mottagare av Linnes vänners pris.

Priset delades ut i samband med Linnés vänners årsmöte den 24 februari 2015 och består av ett diplom samt prissumman 5000 kr.

LV-pris2015Ordförande Ann-Mari Jönsson delar ut 2015 års pris till Hubert Agback vid årsmötet.