Linnés Vänners pris 2018

Linnés Vänners pris 2018 tilldelades botanisten Ulf Swenson

”för hans mångåriga engagemang för Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Sedan början av 2000-talet har de gamla kulturmarkerna, under Ulf Swensons ledning, genomgått en omfattande restaurering med hjälp av frivilliga krafter. Arbetet har resulterat i att området, som år 2017 avsattes som naturreservat av Knivsta kommun, nu är ett för Knivstaborna lätt tillgängligt naturområde med stor biologisk mångfald.”

Pristagaren Ulf Swenson och ordförande Ann-Mari Jönsson

Priset delades ut av ordförande Ann-Mari Jönsson i samband med Linnés vänners årsmöte den 28 februari 2018 och består av ett diplom samt prissumman 5000 kr.