Linnés vänners pris 2016

Lennart_Nilsson_c

Lennart Nilsson

Linnés vänners pris 2016 tilldelas amatörornitologen Lennart Nilsson, ”vars breda gärning på många sätt inspirerat, särskilt i skrift, ur ett populärvetenskapligt och kulturhistoriskt perspektiv till kunskap om fåglar i nutid och det förflutna. Till skillnad från de flesta som skriver om fåglar har han förmått att lägga in ett humanistiskt perspektiv.”

Lennart Nilsson (född 1936), är pensionerad adjunkt i engelska och svenska i Lund och har skrivit om fåglar i Sveriges mest lästa fågeltidskrifter, Vår Fågelvärld och den av Skånes Ornitologiska Förening utgivna Anser. Han var själv i många år huvudredaktör för Anser och införde där ett för fågeltidskrifter närmast unikt humanistiskt stråk. Han var, tillsammans med Bo Ekberg, redaktör för tvåbandsverket Skånes fåglar i dag och i gången tid(Signum 1994, 1996), som förebildligt diskuterar vårt sydligaste landskaps fågelfauna i historia och nutid. Han är en aktiv recensent av nyutkommen ornitologisk litteratur samt har översatt flera böcker och försett dem med biografiska notiser och kommentarer: Kenn Kaufman, Kingbird Highway och Bevingat liv; Leonard Nathan, En vänsterhänt fågelskådares dagbok; Lynn Haupt, Ovanliga möten med vanliga fåglar; Plinius den äldre, Om fåglarna; Mark Cocker, Skådare –ett släkte för sig; Henry David Thoreau, Fågeldagbok – anteckningar om fåglar och natur; Chris Gooddie, Juveltraståret samt Michael McCarthy, Farväl till göken.

Han har därutöver själv skrivit två böcker:

Orre, trast och trana. Om fåglars namn (Ellerströms 2005). – ”en bok som djupdyker i … de riktigt uråldriga fågelnamnen: gås, örn, orre, lom, trana och många andra. Den indoeuropeiska forntiden når oss genom fågelnamnen, språk- och kulturhistoria förenas.”

Kråkan som var en mes. Om fågelarter och artbildning (Ellerströms 2008). – ”Om olika artbegrepp, om hur fågelarter uppstår och försvinner och om kryptiska arter, ringarter, hybrider och mycket annat.”

Lennart Nilsson är fortfarande mycket aktiv med framför allt recensioner av nyutkommen ornitologisk litteratur.

Priset delades ut av ordförande Ann-Mari Jönsson i samband med Linnés vänners årsmöte den 23 februari 2016 och består av ett diplom samt prissumman 5000 kr.

Lennart_Nilsson_b

Lennart Nilsson med den av honom översatta Farväl till göken av Michael McCarthy (2011).