Nominera till Linnés Vänners pris!

Styrelsen för Föreningen Linnés Vänner har instiftat ett pris som år 2020 kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 27 februari 2020.

Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet. Prissumman är på 5 000 kr.

Föreningens medlemmar och övriga intressenter uppmanas att nominera kandidater. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på ca en A4-sida med kandidatens namn, titel, adress samt telefonnummer.

Förslag ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 15 januari 2020.

Adress: Ann-Mari Jönsson, Geijersgatan 27 D, 752 26 Uppsala, eller per e-post:  ann-mari.jonsson@idehist.uu.se

Vårblommor att längta efter. Foto: Petra Holmgren Reichler