Category Archives: Pris

Utlysning av Linnés vänners pris 2015

Styrelsen för Föreningen Linnés Vänner har instiftat ett pris som år 2015 kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 24 februari 2015. Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den

Linnés vänners pris 2014

Birgitta Berggren

Linnés vänners pris 2014 tilldelas Birgitta Berggren, för hennes livslånga engagemang för undervisningsämnena biologi och naturkunskap, för det pedagogiska utvecklingsarbete hon bedrivit och alltjämt bedriver i ständigt nya former, och särskilt för hennes verksamhet med Linnéanknytning. Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte 2014 och överlämnades av föreningens avgående ordförande Marita Wigren Svensson. Priset består av ett diplom och en prissumma à 5000 kr.

Linnés vänners pris 2013

Linnés vänners pris 2013 tilldelas Sven-Olof Uleman ”Som med sitt omfattande forskningsarbete om puckelflugor, en av de största och mest svårarbetade flugfamiljerna, bygger vidare på den kunskap insektsforskarna har byggt upp sedan Carl von Linné.” Priset 2013 delades ut i samband med föreningens 20-årsjubileum, som firades i Linnéträdgården på Carl von Linnés födelsedag den 23 maj 2013.

Linnés vänners pris 2012

År 2012 tilldelades Linnés vänners pris Gunilla Anderman ”för att hon med sin textila erfarenhet, sin nyfikenhet och tålmodiga experimenterande med garnfärgning i sitt kök testat och pånyttfött den linneanska tidens färglära – en viktig kunskap i 1700-talets rikshushållning och en angelägen uppgift för Carl von Linné.”

Recent Entries »