Linnés vänners pris 2013


priset2013

Linnés vänners pris 2013 tilldelas Sven-Olof Uleman ”Som med sitt omfattande forskningsarbete om puckelflugor, en av de största och mest svårarbetade flugfamiljerna, bygger vidare på den kunskap insektsforskarna har byggt upp sedan Carl von Linné.”

Priset 2013 delades ut i samband med föreningens 20-årsjubileum, som firades i Linnéträdgården på Carl von Linnés födelsedag den 23 maj 2013.