Linnés vänners pris 2012

År 2012 tilldelades Linnés vänners pris Gunilla Anderman ”för att hon med sin textila erfarenhet, sin nyfikenhet och tålmodiga experimenterande med garnfärgning i sitt kök testat och pånyttfött den linneanska tidens färglära – en viktig kunskap i 1700-talets rikshushållning och en angelägen uppgift för Carl von Linné.”