Linnés vänners pris 2014

BirgittaBerggren-1663

Linnés vänners pris 2014 tilldelas Birgitta Berggren, för hennes livslånga engagemang för undervisningsämnena biologi och naturkunskap, för det pedagogiska utvecklingsarbete hon bedrivit och alltjämt bedriver i ständigt nya former, och särskilt för hennes verksamhet med Linnéanknytning.

Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte 2014 och överlämnades av föreningens avgående ordförande Marita Wigren Svensson.

Priset består av ett diplom och en prissumma à 5000 kr.prisutdelning2014