Årsmötet 2018

Den 28 februari hölls föreningens årsmöte på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala. 

Sedvanligt inleddes årsmötet med ett spännande föredrag innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

Helena Backman visar oväntade växtfynd

Kvällens föredragshållare var bibliotekarie Helena Backman som talade om Pressade växter i bibliotekssamlingar  – reflektioner med exempel från Bergianska biblioteket.

Helena berättade om fängslande fynd i form av pressade växter som ibland återfinns i bibliotekssamlingars volymer. Äldre böcker har ofta haft flera ägare som satt olika spår i volymerna i form av anteckningar och tillägg. Växterna berättar ofta en annan historia än böckernas textinnehåll, de blir fragment av tidigare ägares resor, minnen och intressen.  Helena Backman visade flera spännande exempel, såsom den matematiska lärobok från 1600-talet som senare tilldelats en ny funktion som växtpress. Denna typ av skört extramaterial utgör en utmaning ur katalogiserings- och bevarandesynpunkt, men också ett med den digitala teknikens hjälp allt mer tillgängligt källmaterial för forskningen.

 

Gåva till Uppsala Linneanska trädgårdar

Linnés Vänner fyller 25 år och firar detta genom att fördubbla årets medel till Uppsala Linneanska Trädgårdar, från 25 000 kr till 50 000 kr. Efter föredraget berättade trädgårdsintendent Annika Vinnersten om hur 2018 års ekonomiska stöd från Linnés Vänner kommer att användas till en praktfull lökplantering i Botaniska trädgården. Annika visade inspirerande bilder och det blommande resultatet kommer vi att få njuta av om ett par år. Vi väntar med spänning!

Annika Vinnersten berättar om den blivande lökrabatten

 

Linnés Vänners pris

Pristagaren Ulf Swenson och ordförande Ann-Mari Jönsson

Under mötet delades Linnés Vänners pris ut till Ulf Swenson, vars mångåriga engagemang för Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta resulterat i ett nytt naturreservat med stor biologisk mångfald. Prissumman är på 5000 kr och utdelas tillsammans med blommor och ett års medlemskap i Linnés Vänner.

Årsmöte

Föreningens ordförande Ann-Mari Jönsson höll i klubban under årsmötet och sammanfattade det gångna året, under vilket föreningen vuxit i medlemsantal. Föreningens programpunkter och aktiviteter har varit välbesökta.

Under mötet tackades avgående ledamöterna Eva Björkman och Carl Erik Cantell för deras mångåriga engagemang i styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes vid mötet Eje Rosén och Ingvar Svanberg. Till programgruppen valdes Petra Holmgren Reichler. Valberedningen fick två nya medlemmar, Eva Willén och Torleif Ingelög efter Eva Nyström och Anna Maria Wremp, som avtackades under mötet.