Årsmötet 2019

Den 28 februari hölls föreningens årsmöte på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala. 

Sedvanligt inleddes årsmötet med en presentation från Uppsala Linneanska trädgårdar och ett spännande föredrag innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

Gåva till Uppsala Linneanska trädgårdar

Trädgårdsintendent Per Erixon berättade om hur 2019 års ekonomiska stöd om 25 000 kr från Linnés Vänner kommer att användas. I år kommer de att finansiera en utställning om lök- och knölväxter med illustrationer ur Olof Rudbeck d.ä.:s Blomboken. Utställningen bär titeln Bulbi Rudbeckii och växterna har odlats i trädgården av Rudbeck på 1600-talet. Utställningen visas i Linnéträdgårdens orangeri under sommaren med start 1 maj. Läs mer om vårens och sommarens program på Uppsala Linneanska trädgårdars hemsida.

Föredrag om Linnés korrespondens med Abraham Bäck

Kvällens föredragshållare var Eva Nyström, lärdomshistoriker och forskningsredaktör vid Linnékorrespondensen som talade om Linnés brevväxling med vännen Abraham Bäck. Här kan du läsa en längre sammanfattning av fördraget.

Eva Nyström berättade fängslande om det mångåriga arbetet med att tillgängliggöra Linnés korrespondens. Förutom det omfattande arbetet med att transkribera, översätta och sammanfatta breven har brevprojektet också kartlagt de många brev till och från Linné som finns bevarade i arkiv i olika länder. Linné var en oerhört flitig brevskrivare och korresponderade med omkring 600 personer över hela världen. Breven till Linné utgör den största delen av korrespondensen, men av honom själv finns imponerande 2000 kända brev.

Bland Linnés svenska korrespondenter var vännen Abraham Bäck den som stod honom närmast. I breven dem emellan avhandlas vardagsliv och vetenskap, bekymmer och framgångar på ett förtroligt sätt. Eva Nyström gav oss också exempel ur breven och många prov på Linnés omisskännliga stil – ofta drastisk och träffsäker, humoristisk och poetisk.

Linnés Vänners ordförande Ann-Mari Jönsson tackar Eva Nyström med blommor och böcker.

Årsmöte

Föreningens ordförande Ann-Mari Jönsson höll i klubban under årsmötet och sammanfattade det gångna året, under vilket föreningen vuxit i medlemsantal. Föreningens programpunkter och aktiviteter har varit välbesökta.

Under mötet omvaldes ordförande Ann-Mari Jönsson och skattmästare Mats Eriksson till styrelsen. Som ny styrelseledamot valdes Åsa Hedlund.