Årsmöte 2016


Den 23 februari hölls föreningens årsmöte på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala.

Ingvar Svanberg

Ingvar Svanberg

Sedvanligt inleddes årsmötet med ett spännande föredrag, innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Kvällens talare var Ingvar Svanberg, som berättade den fascinerande historien om Linnéträdgården som djurpark för exotiska djur på 1700-talet. Linné höll ett omfattande vivarium med bland annat marsvin, tvättbjörn, apor och agouti samt många sorters fåglar.

Ingvar Svanberg är etnolog, etnobiolog och författare och forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet. Han har tidigare varit verksam vid avdelningen för religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Ingvar är också en flitig medarbetare i SLÅ – Svenska Linnésällskapets Årsskrift – där han skriver om linneanska ämnen.

Hjälmkasuar, en art som fanns i den akademiska trädgården 1775-1783.

Hjälmkasuar, en art som fanns i den akademiska trädgården 1775-1783.

Ordföranden Ann-Mari Jönsson höll i klubban under årsmötet och sammanfattade det gångna året, under vilket föreningen vuxit i medlemsantal och bland annat delat ut 25 000 för att stödja arbetet i Uppsala Linneanska trädgårdar. Föreningens programpunkter och aktiviteter har också varit väldigt välbesökta.

Under kvällen invaldes Cecilia Bergström och Gunhild Bäck i styrelsen efter Anna Maria Wremp och Anna Ivarsdotter. I programgruppen invaldes Alexandra Holmgren och Monica Myrdal. Maria Backlund och Marita Wigren Svensson har lämnat sina uppdrag i valberedningen och till sammankallande valdes Eva Nyström.

Ann-Marie flaggade också för föreningens nybildade volontärgrupp. Den vänder sig till alla medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till lite extra med praktiska detaljer i samband med föreningens aktiviteter och arrangemang.

2_Siri_Holmberg

Siri Holmberg

Siri Holmberg, trädgårdsmästare i Linnéträdgården, berättade hur det ekonomiska stödet från Linnés Vänner i år används till inköp av tidsenliga holländska tulpaner för förnyelse av entrérabatterna.

Under kvällen delades dessutom Linnés vänners pris ut för femte gången.  Priset 2016 tilldelades amatörornitologen Lennart Nilsson ”för hans breda gärning som på många sätt, och med ett kulturhistoriskt perspektiv, har inspirerat till kunskap om fåglar i nutid och det förflutna. Han har i närmare fyrtio år skrivit populärvetenskapligt om fåglar och där lagt till ett i sammanhanget ovanligt humanistiskt perspektiv.”

Fruktstund efter årsmötet

Fruktstund efter årsmötet