Årsmöte 2015

Den 24 februari hölls föreningens årsmöte, på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala.

Ordföranden Ann-Mari Jönsson höll i klubban under årsmötet och sammanfattade det gångna året, där föreningen vuxit i medlemsantal och bland annat delat ut 25 000 för att stödja arbetet i Botan. Föreningens programpunkter och aktiviteter har också varit väldigt välbesökta och en stor succé var resan till Dalarna i augusti.

14-Arsmote2015Under kvällen avtackades föreningens skattmästare Olle Klaar, som har skött finanserna och medlemsregistret i tjugo års tid men som nu valt att kliva av styrelsen. Mats Eriksson tar över Olles uppdrag som skattmästare. Vid årsmötet invaldes också en ny medlem i styrelsen, Anna Ivarsdotter.

Ann-Marie flaggade också för ett kommande initiativ från föreningen om att bilda en volontärgrupp för medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till lite extra med praktiska detaljer i samband med föreningens aktiviteter och arrangemang.

05-arsmote2015Sedvanligt inleddes årsmötet med ett spännande föredrag, innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Kvällens talare var Marie-Christine Skuncke, som livfullt och entusiastiskt berättade om Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan.  Marie-Christine Skuncke är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat om svenskt 1700-tal, där hon utifrån ett europeiskt och globalt perspektiv särskilt har studerat teater, opera, fursteuppfostran, politisk retorik och mediehistoriska frågor.

Under kvällen delades dessutom Linnés vänners pris ut för fjärde gången.  Linnes Vänners Pris 2015 tilldelas Hubert Agback ”för hans mångåriga arbete att främja odlingen av för Sverige ovanliga och ej tidigare odlade växter genom ständiga kontakter med botanister och odlare över hela världen för utbyte av odlingsteknik och fröer, för hans passion för växtnamnen och deras korrekta användning i skrift och tal, samt för hans kurser i botaniskt latin och artiklar om växtnamn och odling.”


fruktstund2015
Fruktstund vid årsmötet.