Visning av Medicinhistoriska museet

Urban Josefsson visar Medicinhistoriska museet

Urban Josefsson demonstrerar mumiemedicin

Torsdagen den 26 oktober gjorde museichef Urban Josefsson en mycket uppskattad visning av Medicinhistoriska museet för Linnés Vänner. Vi fick se många rariteter, bland annat en liten glasburk med pulveriserad mumie i museets apotek. I äldre tid ansågs mumie vara ett kraftfullt läkemedel. 

Medicinhistoriska museet är beläget i Ulleråkerområdet i Uppsala och speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På bottenvåningen visas kroppssjukvårdens historia med allt från magisk utrustning i gamla tiders folkmedicin till instrument och apparater som än idag är i bruk. De äldsta delarna av museets samlingar utgörs av kirurgiska instrument från 1600-talet.

I museets apotek visas hur råvaror bereddes för hand till mediciner såsom piller och salvor. På övervåningen är psykiatrin i fokus och utställningen där berättar om en av landets största psykiatriska vårdinrättningar, Ulleråkers sjukhus, vars historia sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Museibyggnaden är en sevärdhet i sig, ritad av Axel Kumlien i nyrenässans och invigd år 1900 som administrationsbyggnad för Uppsala Asyl.

Länk till Medicinhistoriska museets hemsida

 

Kirurgi och anestesi i Thorénsalen.

Museibyggnaden på Axel Kumliens ritning