Vårvindar i Botan 1 juni

Hotande moln och kraftiga vindbyar avskräckte inte tappra medlemmar i Linnés Vänner, trädgårdsdirektör Mats Block och intendent Annika Vinnersten från att träffas i Botan för den årliga rundvandringen bland pågående projekt i trädgården.

Arbetet med att byta ut alla lindar i Barockträdgården är snart utfört och pionkvarteret är under återuppbyggnad. Om några år kan man åter njuta av dessa skönheter och följa deras historiska hybridiseringsutveckling. En enkel förtäring intogs i de nya sittmöblerna som nu placerats utanför orangeriet bland palmer och andra sydländska växter.