Vårens kulturväxter – sammanfattning

I april berättade konsulenten, floraförfattaren och pomologen Mattias Iwarsson för oss om vårens efterlängtade och historiskt spännande kulturväxter.

 


Mattias Iwarsson berättade om de vanliga vårväxterna i vår omgivning. Där är många lökväxter. Vad är ”scilla”? och andra frågor fick sitt svar. Historierna cirklade en hel del kring olika fynd som rapporterats in till POM, Programmet för Odlad Mångfald, SLU. På Gotska Sandön har man hittat spännande narcisser, pärlhyacinter, gräslök och persilja. Persiljan är slätbladig och går att beställa från Nordgen. Likaså den gräslök som troligen Albert Engström åt till sillen när han bodde på fyrmästaren Bourgströms sommarställe.

En längre historia berättades om rabarbern ’Fäbod’ som insamlades från Fjellnäs Högfjellspensionat på tips från Örjan Nilsson. Den finns nu i Julitas levande genbank av rabarbersorter. När den undersöktes genetiskt visade den sig vara skild från alla de andra 40 rabarbersorterna i svenska odlingar. En idé är att den förädlats fram genom de tre generationer ”kloka gubbar” Eriksson Bång som under slutet av 1700-talet och början av 1800-taler verkade i Lillhärdal i södra Härjedalen. På gården Blekberg, en före detta fäbod provodlade de kloka gubbarna rabarbersorter som de fick som frö av Carl Peter Thunberg. Ett fynd i Thunbergs brevsamling visar att de odlade minst tre olika arter av rabarber. Den mest ovanliga arten Rheum compactum finns också med i Thunbergs egen lista över arteter han odlade i Botaniska Trädgården i Uppsala.

Knopp av rabarbern Fädbod. Bild: Mattias Iwarsson

Knopp av rabarbern Fädbod. Bild: Mattias Iwarsson

När det sedan visade sig att grundaren av Fjellnäs Högfjellspensionat, Jonas Åslund, var född och hade sin släktgård i Lillhärdal blev det tydligt att rabarbern som utvalts genom frösådder på Blekberg, spriddes till området runt Fjällnäs ja hela nordöstra Härjedalen, norra Dalarna och även på den norska sidan, då den visade sig härdig ända upp på kalfjället.

Mattias Iwarsson avslutade med att göra reklam för sin botanikkurs på Gotska Sandön 24-29/6 och åhörarna uppmanades att läsa mer på hemsidan www.mattiasbiologi.se

Mattias avtackades med en fantastisk krukväxthibiscus med gul/violett blomma, överlämnad av Linnés Vänners ordförande Ann-Marie Jönsson.