Vår i Orangeriet

Kära Linnévänner!

Från Uppsala linneanska trädgårdar har vår förening återigen fått en förfrågan om hjälp med öppethållande i Orangeriet tre helger i mars.

Med vår hjälp ges Uppsalaborna och andra möjlighet att besöka denna unika byggnad med dess mångfald av växter. Detta orangeri är det enda i Sverige som i mer än 200 år har använts för att vinterförvara köldkänsliga växter. Byggnaden Linneanum som Orangeriet är en del av uppfördes till Linnes ära och invigdes 1807.

Vår huvudsakliga uppgift är att se till att god ordning råder så inga växter skadas samt att ta upp entréavgift av dem som inte redan betalat i Tropiska. Låsning sköts av helgvakten.

Förra årets öppethållande var mycket uppskattat och välbesökt och vi som var på plats hade så trevligt med att visa besökarna tillrätta och fick samtidigt tillfälle att informera om vår förening.

Du som vill hjälpa till med detta kontaktar Christina Grusell Österberg på telefon 070 49 40 727, 018-367257 eller svar via mejl till info@linnesvanner.se

Datum i mars: lör 11 och sön 12, lör 18 och sön 19, lör 25 och sön 26

Tid : 11.30-15.30

Meddela vilka dagar och tider som passar så snart som möjligt så gör jag ett förslag till schema.

Tiden delar vi upp efter önskemål. Förra året fungerade 2-timmars pass bra.

Ni som vill hjälpa till får senare mer information från Annika Vinnersten på Botan.

 

Med förhoppning om trevligt medlemsarbete i ett vårligt orangeri!

För styrelsen/ Christina Grusell Österberg

Christina Grusell i vårsol, välkomnande besökare vid öppethållandet i mars 2016