Förbisedda botaniska illustrationer

martinsson-planchKarin Martinsson från Bergianska trädgården i Stockholm berättade om förbisedda botaniska Linné-illustrationer under Linnés vänners första årliga Gunnar Petersson föreläsning.

Gunnar Petersson var Föreningen Linnés vänners första ordförande och tillika akademiträdgårdsmästare i Linnéträdgården fram till sin pension. Gunnar fortsatte att i många år vara med i Linnés vänners styrelse. Efter Gunnars bortgång 2013 skänktes pengar till föreningen, som fattade beslutet att använda minnesgåvorna till att hedra Gunnar med en årlig föreläsning.

Den första föreläsningen ägde rum den 8 oktober i Ekmansalen på Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet. Inför ett femtiotal åhörare inklusive några från Gunnar Peterssons familj, introducerade Linnés vänners ordförande Ann-Mari Jönsson kvällen med att berätta om Gunnar Peterssons livsgärning både som akademiträdgårdsmästare och som Linnévän.

Därefter föreläste Karin Martinsson, forskare i botanik och verksam vid Bergianska trädgården i Stockholm, över ämnet ”I ett hörn av Hammarby – en bukett falnade blommor”. En berättelse om några förbisedda botaniska Linné-illustrationer. Ett mycket intressant föredrag!

Efter föreläsningen serverades vin och snittar. Det fanns då tillfälle att fråga och diskutera med Karin Martinsson.