Utlysning av Linnés vänners pris 2016

Nominera din kandidat till Linnés vänners pris 2016!

Priset kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 23 februari 2016.

Priset skall belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet.

Förslag ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 8 januari 2016. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på ca en A4-sida med kandidatens namn, titel, adress samt telefonnummer. Skicka nomineringen till Ann-Mari Jönsson, Geijersgatan 27 D, 752 26 Uppsala, eller via e-post till ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se

Prissumman är på 5 000 kr.

Läs mer om priset och om tidigare pristagare