Uppskattad utflykt till Engelsberg

Den 19 augusti anordnade Linnés Vänner en resa till Västmanland och Engelsbergs bruk. Intresset för resan blev överväldigande stort och platserna snabbt bokade. Efter en regnig start utvecklades vädret stadigt till det bättre och vid dagens slut styrde bussen mot Uppsala i solsken. 

Under resans första etapp, som gick i riktning mot Sala, berättade Linnes Vänners ordförande Ann-Mari Jönsson om Linnés resa bland bruk och hyttor i Bergslagen vintern 1733–34. Till Engelsberg kom Linné sannolikt inte, men han reste i närområdet.
Efter kaffepaus med smörgås på Måns Ols Utvärdshus intill Sala Silvergruva gjorde vi en avstickare för att betrakta förödelsen efter skogsbranden sommaren 2014. Vi åkte in i Hälleskogsbrännan, som är ett omfattande avbränt område som blivit naturreservat. Under färden genom den brända skogen berättade botanisten Mattias Iwarsson om brandens bakgrund, dess förlopp och omfattning samt om hur skogen håller på att läka. Vi fick veta mer om de växt- och djurarter som börjat återkolonialisera terrängen och den forskning som pågår i området. Det kan också nämnas att det brandområdet gjorts arkeologiska fynd av inte mindre än 12 stenåldersbosättningar samt kolmilor och hyttor som tidigare varit okända. Väl framme vid Engelsbergs bruk började vädret att klarna upp. Vi fick en fin visning av bruksmiljön och dess anläggningar.

En stärkt Ann-Mari Jönsson lämnar Måns Ols utvärdshus efter förmiddagsfikat.

På färd genom Hälleskogsbrännan.


Visning på Engelsbergs bruk. Här malmvågen där forböndernas malmleveranser till bruket vägdes och kontrollerades.

Engelsbergs herrgård flankeras av två vackra runda byggnader av slaggsten. Den vänstra lusthus, den högra utedass.

Vid Lancashiresmedjans hammare.

Efter en trevlig lunch på Nya Serveringen i Ängelsberg reste vi med färja ut till Oljeön, en anläggning som sägs vara världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Med början år 1875 framställdes där bl.a. fotogen av råolja som importerades från Pennsylvania. Vi fick sakkunniga guidningar som ingående berättade om fabrikens tillkomst och raffineringsprocesser och visade de redskap och anläggningar som hade använts på ön. Efter välbehövligt eftermiddagskaffe påbörjades återfärden mot Uppsala. På vägen berättade Ingvar Svanberg om den visentpark som på 1920-talet inrättades vid Långsjön i Västerfärnebo och som hade skapats av generalkonsul Axel Ax:son Johnson för att husera överskottsexemplar av det utrotningshotade djuret från Skansen. Framåt kvällen återvände vi – ganska trötta men mycket nöjda – till Uppsala.

 

Färjetur till Oljeön med utsikt över Ängelsbergs samhälle.

Visning av i Oljeön och dess raffinaderi