Torsdag 14 december kl. 18.00 Kanariefågelns kulturhistoria – en ornitologisk ikon

Ingvar Svanberg berättar om kanariefågelns långa i historia som domesticerad fågel, i Sverige sedan 1600-talet. Linné publicerade 1747 närmast en skötselbeskrivning i Västgötaresan.
Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum. Sedvanligt Lusse-mingel efter föredraget.