Föreningen Linnés Vänners Pris för år 2022

Styrelsen för Föreningen Linnés Vänner har instiftat ett pris som år 2022 kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 24 februari 2022.

Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet.

Föreningens medlemmar och övriga intressenter uppmanas att nominera kandidater. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på ca en A4-sida med kandidatens namn, titel, adress samt telefonnummer.

Förslag ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 10 januari 2022.

Adress: Ann-Mari Jönsson, Geijersgatan 27 D, 752 26 Uppsala,

eller

per e-post: ann-mari.jonsson@idehist.uu.se

Prissumman är på 5 000 kr.

För styrelsen
Ann-Mari Jönsson