Resan till Svindersvik

Resan till Svindersvik blev fulltecknad 20/6 men anmälan är ännu öppen för den som vill anmäla sig till reservplats. Använd länken nedan för att komma till formuläret.

Linnés Vänners sommarutflykt lördagen den 17 augusti går till Svindersvik i Sicklaö socken, Nacka kommun. Det är en herrgård som uppfördes på 1740-talet som sommarbostad åt köpmannen och entomologen Claes Grill (1705–1767), viktig välgörare för Kungl. Vetenskapsakademien och en av de ledande i Ostindiska kompaniet under dess andra oktroj 1746–66. 

Svindersvik ritades av arkitekt Carl Hårleman och är en av de bäst bevarade rokokoherrgårdarna i Sverige. Gården är idag museum och ägs sedan 1949 av Nordiska museet.

Läs mer om resan

Till anmälningsformuläret

Varmt välkommen!

Svindersvik, utsikt från Saltsjön. Oljemålning av Johan Sevenbom (1721-1784). Stockholms stadsmuseum.