Peter Collinson – ”Fendric” i Linnés nätverk av korrespondenter

Glöm inte nästa intressanta föredrag!

Torsdag 19 oktober kl. 18.00

Peter Collinson – ”Fendric” i Linnés nätverk av korrespondenter

Eva Nyström föreläser om engelsmannen Peter Collinson, handlare i ullvaror och passionerad trädgårdsodlare, och hans betydelse för Linnés korrespondens

Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.

Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum. Mingel efter föredraget.

Foto: wiki