Peter Collinson – ”Fendric” i Linnés nätverk av korrespondenter den 19 oktober


Otroligt fängslande och lärorikt föredrag av idé- och lärdomshistorikern Eva Nyström. Hon inledde med att tala om att Linné hade ca 650 korrespondenter, av  vilka Peter Collinson  (1694-1768) var en av favoriterna.  Denne var trädgårdsmästare,  föreståndare för the Chelsea Physic Garden, och köpman i bl. fårull. Han var också kväkare och tillhörde ett nätverk, där alla var intresserade av naturen och dess växter. Collinson hade släktingar i Amerika. Han skickade således ull, sybehör etc till Amerika och i gengäld fick han frön,  växter och böcker tillbaka. Han spred sedan i sin tur allt detta till sina korrespondenter ute i Europa. Man kan säga att han var en kommunikatör och informatör av nya tankar och en föregångare till konsumtionssamhället. Kontakterna med bl. a. Hans Sloane, läkare och samlare, var betydelsefulla. Collinson tog hand om Linnés lärjungar,  när de kom till England. Han var därtill en modig man, en av dem som vågade  kritisera Linné bl. a. för alla nya namn i Species plantarum (1753). Linné som tyckte om att rangordna sina korrespondenter enligt den militära rangordningen kallade Collinson ”fänrik”.