Nya ledamöter

Föreningen har två nya ledamöter:

FD Anna Svensson är forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, där hon nyss påbörjat projektet ”Botaniska marginalia: Pressade växter i böcker som en nytolkning av botanikens historia” financierat av Vetenskapsrådet. Hennes avhandling ”The Quest for Universal Knowledge” (Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, 2017) undersökte olika botaniska samlingars roll i utformandet av en vetenskap om växter från tidigmoderna böcker till digitalisering av databaser. Till vardags är hon är även hobbyflorist och växtfärgare. 

Fil. mag. Anna Konvicka är konsthistoriker och pedagog med mångårig bakgrund i museivärlden bl.a. på Medelhavsmuseet. Under flertalet år drev hon ett eget kulturreseföretag med fokus på konst-, kultur- och naturupplevelser och ledde själv resor runt om i världen. Anna är även utbildad fyto-/örtpedagog och leder naturvandringar på dessa teman. Sedan 2016 har Anna sommartid arbetat som museiassistent och guidat på Linnémuseet /Linnéträdgården och Linnés Hammarby.