Linnés Vänners resa 2018

Augustiresan 2018 ägde rum lördagen den 18 augusti med en bussutflykt, där 58 personer deltog, till sydvästra Upplands kulturlandskap under ledning av Göran Ulväng, docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och expert på herrgårdarnas ekonomiska och sociala historia.

Resans första anhalt var Kvekgården nära Örsundsbro i Enköpings kommun, en välbevarad bondgård med flera byggnader från sent 1700-tal och 1800-talets första hälft. Här fick deltagarna en gedigen historisk översikt av det svenska jordbrukssamhällets framväxt och hierarkiska organisation från äldsta tid fram till och med 1800-talet slut med godsägare, bönder och torpare.  Därefter gick färden till Salnecke slott för en kaffepaus på Salnecke Slottscafé, och möjligheter till inköp i kaféets gårdsbutik.

Kvekgården - resans första anhalt
Kvekgården – resans första anhalt. Resans ciceron Göran Ulväng berättar.

Efter kaffet gick färden vidare mot den karolinska herrgården Höja, från tidigt 1700-tal, där Ulväng berättade om gårdens arkitektur och historia, och om det liv som levdes där under 1700-och 1800-talen. Herrgårdens nuvarande ägare Ann-Catrine Adlercreutz bjöd dessutom in samtliga deltagare för en visning inomhus. Efter en god lunch som intogs på Alsta trädgårdar, en verksamhet med inspirationsträdgård, utställningar, gårdsbutik och kafe, fortsatte bussfärden genom det herrgårdslandskap med ekhagar och stenmurar, som omger Salnecke slott, kännetecknande för adelns trädgårds-och parkkultur.

Linnés Vänners ordförande Ann-Mari Jönsson tackar Ann-Catrine Adlercreutz för visningen

Nästa anhalt på resan var Taxnäs gård, en rokokoherrgård med huvudbyggnad och stor park, anlagd på 1770-talet av Abraham Hedman, frihetstida politiker och fabriksidkare, som grundade linnespinneriet Kättsta manufakturverk. Gårdens nuvarande ägare tog emot och inbjöd utflyktsdeltagarna att vandra i parken, vackert belägen vid Alstasjön.

Taxnäs gård

Vandring i Taxnäs engelska park bland väldiga lindar

Resans sista besök gjordes på Landsberga gård, en klassicistisk herrgård, från tidigt 1800-tal, belägen inte långt från Biskopskulla kyrka. Här intog vi eftermiddagskaffe, passade på att göra inköp i gårdsbutiken, hälsades välkomna av gårdens ägare och fick en fortsatt redogörelse för gårdens historia av Göran Ulväng och även möjlighet att komma in i själva huvudbyggnaden. Fullmatade med ny kunskap om arbete, liv och bebyggelse på de uppländska herrgårdarna och hur det återspeglats i det uppländska kulturlandskapet återvände vi till Uppsala  sent på eftermiddagen.

Eva Nyström

Vi beundrar festsalen på Landsberga med dess lanternin