Linnés Vänners pris 2020

Linnés vänner pris 2020 på 5000 kr tilldelades Britt Eklund för hennes stora kunskaper om 1700-talets dräktskick inom de högre stånden och hennes omfattande arbete med att sy tidstrogna 1700-taldräkter av hög klass.

Pristagaren Britt Eklund och hennes man Knapp Lennart Pettersson i tidstypiska dräkter