LINNÉS VÄNNERS BIDRAG  TILL DE LINNEANSKA TRÄDGÅRDARNA ÄR I ÅR PÅ 35 000 KR

Stefan Samuelsson, förste trädgårdsmästare vid de linneanska trädgårdarna, berättade på Linnés Vänners Årsmöte den 29 februari  att årets bidrag kommer att användas till anläggning av stigar bestående av trampstenar av Älvdalskvartsit (tidigare kallad Dalasandsten) i barrskogssamlingen, Pinetet, längs med Thunbergsvägen, där det finns växter från Asien och företrädesvis från Sydostasien. Platsen är nämligen dåligt dränerad och besökarna har svårt att ta sig fram när det regnat.

Älvdalskvartsiten bryts i Mångsbodarna (vid Vasaloppsspåret) i Dalarna och är rödaktig och hård. Bergarten tillkom för mer än 1,4 miljarder år sedan och har många fina strukturer, bland annat böljeslagsmärken som syns på bilderna nedan. I Uppsala kan man hitta fina fasader (t.ex. Stadshuset) och torg (t.ex. framför Domkyrkan) som är utförda i detta material.