Linnés vänners 30-årsjubileum

Välbesökt 30-årsjubileum (20 april) med mycket underhållande och intressant föredrag om Thunberg. Här följer en kort sammanfattning från föredragshållaren Jesper Kårehed:

Carl Peter Thunberg föds 11 november 1743 i Jönköping. Som artonåring reser han till Uppsala och läser för Carl von Linné och Torbern Bergman. Med siktet inställt på att bli läkare beger sig Thunberg till Paris. Knappast anade han då att han skulle vara borta från Uppsala i nio år (1770-1779) och komma att återvända med enastående erfarenheter, äventyr och unika naturvetenskapliga samlingar i bagaget. Femhundra mils resor i södraste Afrika och möjligheten att utforska det mer eller mindre stängda landet Japan ger Thunberg med rätta epitet som Sydafrikas botaniska fader och Japans Linné. Som professor i Uppsala övertygar han Gustav III att donera slottsträdgården till att bli Uppsala universitets nya botaniska trädgård och lyckas också få gehör för behovet av Linneanum – en byggnad för universitetets naturvetenskapliga samlingar, Orangeri, djurhus och Thunberg själv.

Vänlig hälsningar

Jesper