Linneana!

Linné och 1700-talet i arkiven och praktiken

Välkommen till ett tvådagarssymposium i Orangeriet, Linnéträdgården, Uppsala 19–20 maj 2022

1700-talet har lämnat många spår, men hur ska man närma sig dem för att förstå dess värld, dess smaker, dofter, erfarenheter och sätt att resonera? I detta tvådagars­symposium tar vi vår utgångspunkt i de materiella spåren efter Carl von Linné och hans krets. Genom linneanska manuskript om medicin, botanik, moral och resande närmar vi oss 1700-talet ur olika vinklar, och utforskar det förflutna genom alla sinnen; visuellt, kroppsligt och sensoriskt.

Begränsat antal deltagare. Anmälan görs till hagstromerlibrary@ki.se  , se bild nedan för detaljer.

Symposiet organiseras av Hjalmar Fors, Hanna Hodacs, Eva B. Nyström och Annika Windahl-Pontén, och är ett samarbete mellan Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och Medicinens historia och kulturarv / Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.