Linné mest inflytelserik

Carl von Linné är historiens mest inflytelserika person, enligt en forskarstudie som analyserat innehållet i Wikipedias artiklar.

Yung-Ho Eom vid universitetet i Toulouse i Frankrike har tillsammans med sina kolleger analyserat länkar på Wikipedia. Utifrån en särskild algoritm som också används av Google, har de kommit fram till vem som är historiens mest inflytelserika person. Listans toppas av Carl von Linné.

Wikipedia består av ett enormt nätverk av sammanlänkade artiklar där vissa länkar förekommer oftare än andra. Algoritmerna forskarna använde liknar den som Google använder för att ranka olika sidor och länkar och bedöma deras betydelse.

Analysen gjordes på 24 olika språkversioner av Wikipedia. Den sammantagna listan toppas av Carl von Linné. Anledningen är att det finns så många Wikipedia-artiklar med latinska namn på arter, som hänvisar till Linné för namngivningen.

Läs mer:

Artikel i UNT

Artikel i DN

Artikel i New Scientist (på engelska)