Kaktusar

Kaktusar – Från Linnés Species Plantarum till dagens The New Cactus Lexicon

 

Föredrag av Mats Hjertson den 28 september 2015

Kaktusfamiljen är, med ett undantag,  en rent amerikansk växtfamilj som omfattar ungefär 1500 arter i omkring 125 släkten. Utbredningen sträcker sig från Kanada i norr till Patagonien i södra Sydamerika. En art finns förutom i Mellan- och Sydamerika dessutom även i Östafrika, Madagaskar och Sri Lanka. När Linné publicerade Species Plantarum 1753 kände han bara till 22 arter som han placerade i släktet Cactus. Beskrivningarna baserades på levande material samt herbariebelägg och illustrationer.  Bland dessa fanns kända krukväxter som Nattens drottning, Ormkaktus samt nyttoväxten Fikonkaktus.

Med tiden upptäcktes och beskrevs ett allt större antal arter och ungefär hundra år efter Species Plantarum gjordes det första försöket att bringa ordning i familjen. Man hade då kommit upp i 20 olika släkten och flera hundra arter. Omkring 1920 publicerade de amerikanska botanisterna Britton & Rose ett fyrabandsarbete om familjen där antalet släkten ökade till 124 och antalet arter mångfaldigades. Detta var startpunkten för den vidare uppsplittringen av familjen. 1966 publicerades Das Kakteenlexicon av Curt Backeberg och antalet släkten uppgick då till 233 med tusentals arter. Från 1980 och framåt påbörjades ett internationellt samarbete som resulterade i The New Cactus Lexicon som publicerades 2006. Antalet släkten hade då sjunkit till 124 med sammanlagt 1438 arter. Publiceringen kan ses som en startpunkt för vidare studier.

Avslutningsvis visades bilder på kaktusar i deras naturliga miljö från Brasilien, Kanada och Kuba.