I trädgården hörs andra ekon

Missade du Göran Greiders föredrag den 16 november? Misströsta ej – här kommer en sammanfattning.Bokomslag I trädgården hörs andra ekon

Denna kalla novemberkväll trollband oss Göran Greider när han talade om sin senaste bok: I trädgården hörs andra ekon. Allvar blandades med humor under livfulla och målande utläggningar om naturen och dess betydelse. Hur viktig är inte trädgården för att vi skall kunna må bra! Vi kommer nog alla ihåg någon trädgård som vi upplevt under barndomen. Människor som varit på flykt har vittnat om hur tanken på trädgården där hemma har hjälpt dem att uthärda fasansfulla strapatser.

Boken behandlar naturen under vinter, vår, sommar och höst. Vi fick lyssna till en kärleksfull berättelse om gården i Dala Floda, där Göran njuter av naturen och odlar sina växter som t. ex. dahlior  – och om den sköna syrenbersån där han brukar sitta och få inspiration och läsa böcker – och om hur svårt det är att lämna trädgården på sommaren därför att den behöver vård och omsorg samt mycket vatten för att kunna blomstra. Vintern är däremot en bra årstid för alla trädgårdsodlare. Ty då vilar sig växterna inför vår- och sommarprakten; då kan Göran läsa sin älsklingslitteratur, naturskildringarna hos Sappfo och Homeros.

Göran läste också flera gripande dikter ur sin bok, bl. a. om den gamla tallen som växt på hans gård – och om alla vedermödor då denna måste fällas för att ge ljus och plats för något annat – när ett träd fälls är det viktigt att något nytt planteras.

Många kloka och beaktansvärda synpunkter ventilerades under kvällens gång. Vi var nog många som fick oss en rejäl tankeställare! Budskapet är att vi måste krympa människan.  Därmed menas att det är oerhört viktigt att vi har respekt för alla arter, så att alla kan samsas och få plats och överleva på vår jord – och att ingen trängs ut.

Ett sjuttiotal medlemmar deltog i evenemanget. Efter en intressant frågestund serverades snittar och bubbel. Stämningen var hög denna lyriska afton.

Linnés Vänners ordförande Ann-Mari Jönsson tackar föredragshållaren Göran Greider.