Höstens program

Höstens program är nu färdigt!

https://www.linnesvanner.se/program/

Linnés Vänners utflykt tar oss i år till Dannemora och Österbybruk – vi reser i Linnés fotspår på Jernets Väg.

Vi berättar bl.a. om Carl von Linnés stora betydelse som geolog under bussresan. Vi har nu fått exemplar av SGU:s skrift ”Så tala stenarne….” (som kort beskriver hans geologiska forskning) som delas ut till alla deltagare.

Foto Österbybruks herrgård (Boka Uppland)