Härligt arbetspass i Linnéträdgården

Höstens arbetspass i Linneträdgården den 5 oktober var som vanligt en trevlig stund med glatt samarbete. Den här gången grävde vi bort en del perenner från paradrabatten för att ge plats åt fler arter som kan ge en förbättrad blomsterprakt under säsongen. Vi monterade också ned en del skyltar som vinterförvaras inomhus. Roger Holt, som är en av trädgårdsmästarna, visade oss sedan perennakvarteret och berättade om de förbättringsarbeten som görs där. Uppsala kan verkligen vara stolta över Linnés botaniska trädgård som i våra dagar är så väl omhändertagen.

Efter avslutat arbete bjöds det på goda smörgåsar och kaffe i det trivsamma lilla köket.linnes_vanner_arbetspass_161005