Hälsning från ordföranden

Kära Linné-Vänner,

Vi i styrelsen ber att få tacka så varmt för det gångna året 2021. Det har ju varit ett mycket märkligt år precis som förra året med alla restriktioner. Vi hade hoppats att det nya året 2022 skulle kunna bli någorlunda normalt, men eftersom spridningen av coronaviruset eskalerar oroväckande är vårens program preliminärt. Men vi ser ändå framemot våren och sommaren med stor tillförsikt, och hoppas kunna genomföra de senarelagda aktiviteterna. Vårens program innehåller många spännande punkter med bl. a. utflykten till Ängsö. Vi kommer även att delta i Linnés trädgårdsfest den 21 maj och Botans dag 4 september; som vanligt tar vi tacksamt emot all hjälp när det gäller att bemanna vårt stånd, värva nya medlemmar och informera besökare om vår fina förening.

Linnés Vänner har i januari i år kunnat dela ut 30 000 kr till de Linneanska trädgårdarna: I det norra hörnet av Nya trädgården som vi kallar Idéhörnet finns en sittplats bredvid en damm och en kulle. Bänkarna är i dåligt skick och kalkstensskivan som utgör bordsskiva är sliten och någon har ristat in klotter i skivan. Sittplatsen är hårdgjord med röd ölandskalksten. Medel från kommer att gå till att köpa in två antracitfärgade betongbänkar, renovera kalkstensskivan, byta ut bordets underrede samt lägga om och förstora den hårdgjorda ytan.

Under hösten lystes Linnés Vänner pris ut för åttonde gången.  Vi har en pristagare som vi kommer att presentera under våren.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida. Gå därför gärna in på: www.linnesvanner.se. För att hålla kontakt med medlemmarna lanserade Linnés Vänner den 22 april en sida på Facebook (https://www.facebook.com/linnesvanner.se/), som uppdateras fortlöpande med artiklar och nyheter. Föreningen har också ett konto på Instagram (https://www.instagram.com/linnesvanner/).

Vi skulle också, som vanligt, vilja att fler medlemmar meddelar oss sina email-adresser, så att informationen om våra evenemang lätt kan nå ut. Vår skattmästare är angelägen om att man betalar in medlemsavgiften så snart som möjligt, annars finns det nämligen risk att man försvinner ur rullorna. Om man gått med i föreningen efter den 1 september, gäller avgiften även för 2022 (kontakta gärna skattmästaren Mats Eriksson: Mats.eriksson@em.uu.se el. tel. 070-614 73 28).  Nytt för i år att man kan betala även via swish (se bifogat papper). 

Slutligen kan vi inte låta bli att återigen påminna er om att alla medlemmar i Linnés Vänner har fritt tillträde till Tropiska växthuset i Botan. Det är en fantastisk plats att ta en promenad i eller varför inte sitta en stund och läsa en god bok eller bara filosofera lite.

På grund av pandemin kommer vi alltså inte att kunna genomföra årsmötet på traditionellt vis utan det kommer även i år att äga rum:

per capsulam

torsdagen den 24 februari 2022.

För Styrelsen för Linnés Vänner

Ann-Mari Jönsson