Årsmötet den 24 februari 2022 (per capsulam)

På grund av pandemin kommer vi alltså inte att kunna genomföra årsmötet på traditionellt vis utan det kommer även i år att äga rum:

per capsulam

torsdagen den 24 februari 2022.

https://www.facebook.com/linnesvanner.se/posts/224279139808971/ alternativt på hemsidan:https://www.linnesvanner.se

Vi ber att få önska er God Fortsättning!

Styrelsen för Linnés Vänner

Alla övriga programpunkter finns på: http://botan.uu.se/utstallningar-evenemang/kalendarium/. Man kan också hålla sig uppdaterad via Facebook http://www.facebook.com/uppsalalinneanska och Instagram http://instagram.com/uppsalalinneanska

För att ytterligare sprida information om föreningens aktiviteter finns Linnés Vänner numera på Facebook https://www.facebook.com/linnesvanner.se där vi fortlöpande lägger ut ny information om våra aktiviteter och delar relevant information.

Styrelsen för Linnés Vänner

http://www.facebook.com/uppsalalinneanska