GLAD PÅSK ÖNSKAR LINNÉS VÄNNER!

INGVAR SVANBERG SKICKAR OSS DENNA LJUVLIGA PÅSKKARAMELL

Hunden var en omistlig arbetskamrat för det samiska renskötarhushållet. Märkligt nog har Linné inte särskilt mycket att säga om samernas hundar. I sina klassifikationer av hundar nämns den samiska hunden över huvud taget inte. I dagboken från den lappländska resan noterade han dock från Lycksele att de samiska hundarna var gulgrå till färgen och medelstora. Lite längre fram uppger han att de var långhåriga. I en artikel 1740 får vi veta att de samiska hundarna livnärde sig på lämlar, ”dock äter de sällan mer än huvudet”. Carl-Peter Thunberg är i sin däggdjursbok 1798 mer utförlig i beskrivningen av den samiska hunden och uppger att den ibland kom med samer till Uppsala.