Föreningen Linnés Vänners Pris för år 2024


Styrelsen för Föreningen Linnés Vänner har instiftat ett pris som år 2024 kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 29 februari 2024.

Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet.
Föreningens medlemmar och övriga intressenter uppmanas att nominera kandidater. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på ca en A4-sida med kandidatens namn, titel, adress samt telefonnummer.
Förslag ska vara föreningens ordförande tillhanda senast den 15 januari 2024.
Adress: Ann-Mari Jönsson, Geijersgatan 27 D, 752 26 Uppsala,
eller på e-post: info@linnesvanner.se
Prissumman är på 5 000 kr.

För styrelsen,
Ann-Mari Jönsson, ordförande