Föreläsning: Ingvar Svanberg

”Vilka var samerna Linné mötte i Jättendal, Hälsingland 1732?”

Den 20 oktober, denna vackra höstkväll, talade etnologen och författaren Ingvar Svanberg för ett fyrtiotal Linnévänner över ämnet: Vilka var samerna Linné mötte i Jättendal, Hälsingland 1732? Ingvar tog sin utgångspunkt i Linnés Lappländska resa (den 17 maj 1732):
Jättendal: ”Straxt jag var komen fram om i skogen, hinte jag 7 stycken lappar, som kiörde sine Renar 60 ä 70, hvilka hade sina späda lamb. Hornen voro på mäste afalne och på de fläste begynt spricka uht. Jag frågade dem hur de kom att vara här nedre. De sade sig här vid hafssidan vara födde och här villia dö, talte god svenska.”
Vi fick sedan följa de mellansvenska samernas, sockenlapparnas, fascinerande liv – i både källmaterial och litteratur – och uppleva allt vackert de skapat som t. ex. den fina kjolväskan med tenntrådsbroderier.
Det var verkligen ett minnesvärt föredrag, då dessa samer trädde fram ur historien i ett helt nytt ljus för oss.
”Med sockenlapp åsyftas en av socknen antagen och beskyddad lapp, som mot ersättning skulle utföra diverse sysslor åt bönderna” – läs om detta och förstås mycket mera i Ingvar Svanberg, Sockenlappar: https://journals.lub.lu.se/rig/article/download/8350/7484/