Föreläsning: Björn Cederberg (LV:s pristagare 2022) ”Humlor och andra bin”

Den 22 september, denna vackra septemberkväll, föreläste entomologen Björn Cederberg, tillika LV:s pristagare 2022, om ”Humlor och andra bin”. Han fullkomligt trollband oss med alla sina berättelser från humlornas och binas fascinerande och  förtrollande värld.  Först berättade han om humlepälsbiet, som Linné upptäckte under sin Skånska resa, men inte kunde artbestämma. Humlepälsbiet var nästan utdött, när Björn beslöt sig för att rädda det till eftervärlden. Sedan fick vi höra om egenskaperna hos de olika humlorna: hushumla, ängshumla, åkerhumla,  backhumla, stenhumla, jordhumla etc. Vi fick också vara med ”hemma hos” jordhumlan och uppleva ”barnomsorgen” hos stenhumlan och hur hannarna ”raggar brudar”. Den mörka jordhumlan är också  en utpräglad ”nektarrövare” som biter hål i blomkalken på långpipiga blommor, varvid tungans längd är av stor betydelse. Honblommor av sälg är en viktig frukost för humledrottningen och en liten sockerstund utgör en behövlig ”fika”.

Humlorna är för övrigt våra vanligaste pollinatörer och är viktiga för våra bär, frukt samt blommor förstås. Vi fick också lära oss att ärtväxterna är beroende av kors-pollinering och är en förutsättning för ekologisk odling och en viktig del i kvävets kretslopp.

Avslutningsvis demonstrerade Björn ett bi-hotell, vilket blev mycket uppskattat p g a allt sitt ”kryllande” innehåll.

Ett femtiotal medlemmar lyssnade intresserat och kom med massor av frågor efteråt. Visst kräver en sådan föreläsare en speciell present? Jodå, Björn fick, som sig bör, ett par små humlor och till uppgift att artbestämma dessa.