Väddöresan fulltecknad!

Linné, troligen tecknad av Lars Roberg 1730.

Anmälningarna till Väddöresan har strömmat in och nu är alla platser fyllda. Vi tycker att det är fantastiskt roligt med detta stora intresse!

Lördagen den 20 augusti 2016 går Linnés Vänners utflykt till Väddö i medicinaren och naturforskaren Lars Robergs (1664-1742) fotspår. Vi tittar på det lokala kultur- och naturlandskapet och gör flera intressanta besök längs resvägen, bland annat Mörby slottsruin och Gamla Grisslehamn. Under resan ges också korta föreläsningar rörande Roberg och hans gärning, men också om kultur- och naturförhållanden på Väddö.

Roberg reste till Väddö i juni 1712 för att studera bl.a. fiskar och växter. Han upptäckte också trilobiter som han avbildade och beskrev. Lars Roberg, som grundade föregångaren till Akademiska sjukhuset, var också Linnés lärare vid Uppsala universitet.

Läs hela reseprogrammet. Här kan du också hämta reseprogrammet som PDF Resa i Robergs fotspar