Fåglar och natur i Kina

Foton: Per Alström

En gråmulen kväll i november anordnade Linnés vänner ett välbesökt föredrag där Per Alström berättade om naturen i Kina om och sin egen forskning, som bland annat resulterat i upptäckten av flera nya fågelarter.

Ett trettiotal åhörare kom till föredraget den 12 november på Evolutionsbiologiskt centrum EBC, där Per Alström var inbjuden talare. Pers berättelser och bilder väckte mycket fascination och frågestunden efteråt blev lång.

Per Alström är professor i ornitologi vid SLU och verksam vid ArtDatabanken på SLU. Han har forskat i Kina de senaste 30 åren och har under de senaste två åren haft en gästprofessur vid den kinesiska vetenskapsakademin.

Per berättade inlevelsefullt om Kinas vackra och spännande natur och visade bilder och filmsekvenser på ett urval av de många arter han sett i landet, alltifrån fåglar och insekter till apor och vilda yakar. Per berättade också om sin egen forskning där han med hjälp av ljudinspelningar och DNA-analyser har kunnat identifiera tidigare okända fågelarter.

Att nå de riktigt intressanta naturområdena i Kina kan vara en utmaning i sig och filmklippen från smala, grusiga och delvis raserade vägar i avlägsna bergsområden fick en och annan i publiken att dra efter andan …

I SLU:s tidning Resurs kan du läsa mer om  Per Alströms senaste upptäckt.

Läs mer om Per Alström och hans forskning (ArtDatabanken SLU)

Foton: Per Alström

Gongga-shan-foto_Per_Alstrom