Evolution och biodiversitet – utforskandet av medicinalväxter

Tisdag 22 november

Anders Backlund, ”Evolution och biodiversitet – utforskandet av medicinalväxter. Från Linnés medicinalväxter till dagens”

Anders Backlund, professor i farmakognosi vid Institutionen för läkemedelskemi, med en bakgrund som växtsystematiker, leder oss igenom medicinalväxternas mysterier.

Tid och plats: Ekmansalen kl. 19:00, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14.

Se hela höstprogrammet